Personale

Jørgen Schmidt Petersen

 • Født 1958.
 • Uddannet læge 1987.
 • Speciallæge i almen medicin 1994.
 • Praksis på Bogholder Allé siden 1995.
Camilla Valentiner Nyboe

 • Født 1973.
 • Uddannet lægesekretær.
 • Har været ansat i almen praksis igennem 11 år.
 • Camilla passer telefonen efter kl. 10.00, tager blodprøver, vaccinerer og varetager andre sygeplejemæssige opgaver.
 Sus Wolf

 • Født 1972
 • Uddannet jordemoder
 • Sus passer telefonen mellem kl. 10 og 12 , tager blodprøver, vaccinerer og varetager andre sygeplejemæssige opgaver. Desuden skal sus også varetage selvstændige konsultationer omkring børneundersøgelser, KOL og diabetes.