Personale

Jørgen Schmidt Petersen

  • Født 1958.
  • Uddannet læge 1987.
  • Speciallæge i almen medicin 1994.
  • Praksis på Bogholder Allé siden 1995.
Camilla Valentiner Nyboe

  • Født 1973.
  • Uddannet lægesekretær.
  • Har været ansat i almen praksis igennem 11 år.
  • Camilla passer telefonen efter kl. 10.00, tager blodprøver, vaccinerer og varetager andre sygeplejemæssige opgaver.