Personale

Jørgen Schmidt Petersen

  • Født 1958.
  • Uddannet læge 1987.
  • Speciallæge i almen medicin 1994.
  • Praksis på Bogholder Allé siden 1995.
 

 

Susanne Babiel Paulsen

  • Født 1960
  • Uddannet sygeplejerske og sundhedsplejerske. Susanne har stor erfaring som sundhedsplejerske, og har især arbejdet med sårbare familier og unge mødre. Så vi har hermed  styrket vore kompetencer omkring børn, unge og børnefamiler.
  • Tillige uddannet som zoneterapeut og basis kursus i akupunktur.
  • Susanne passer telefonen mellem kl. 10 og 12 , tager blodprøver, vaccinerer og varetager andre sygeplejemæssige opgaver. Desuden skal Susanne også varetage selvstændige konsultationer omkring børneundersøgelser, KOL, hypertension og diabetes.