Jordemoder Sus Wolff ansat

Tag godt imod jordemoder Sus Wolff, der er ansat pr 01. februar.

Sus kommer fra en stilling som jordemoder på Herlev sygehus. Sus skal udover at passe de opgaver som Camilla hidtil har udført, også varetage blodtryks-,  KOL- og andre kontroller. Den gamle læge trænger efterhånden til lidt aflastning.